Aurora Cannabis - Logo and brand colors

Aurora Cannabis has 2 brand colors; #000000, #00b2e3. The RGB of #000000 is (0, 0, 0). The RGB of #00b2e3 is (0, 178, 227)

Aurora Cannabis colors

  • HEX

   000000

  • RGB

   0 0 0

  • CMYK

   0% 0% 0% 100%

  • HSV

   0° 0% 0%

  • HSL

   0° 0% 0%

  • HEX

   00b2e3

  • RGB

   0 178 227

  • CMYK

   100% 22% 0% 11%

  • HSV

   193° 100% 89%

  • HSL

   193° 100% 45%

Brand colors